May 30, 2014

Go Dukhi Dil Ko Bohat Bachaya Hum Ne

Go Dukhi Dil Ko Bohat Bachaya Hum Ne

Jis Jagah Zakhm Ho Wahan Chot Sada Lagti Hai...

Go Dukhi Dil Ko