May 30, 2014

Hum Ishq K Us Muqaam Par Khare Hain

Hum Ishq K Us Muqaam Par Khare Hain

Jahan Dil Kisi Aur Ko Chahe To Gunah Lagta Hai...

Hum Ishq K Us