May 9, 2014

Jo Bhi Aya Mujhe Thokar Se Nawaaza Us Ne

Jo Bhi Aya Mujhe Thokar Se Nawaaza Us Ne

Me To Pathar Tha Mujhe Koi Uthaata Kese...

Jo Bhi Aya Mujhe