May 6, 2014

Mere Kamray Ko Sajaanay Ki Tamanna Hai Tumhe

Mere Kamray Ko Sajaanay Ki Tamanna Hai Tumhe

Mere Kamray Me Kitaabon Ke Siwa Kuch Bhi Nahi...

Mere Kamray Ko