May 1, 2014

So Jata Hai Footpath Pe Akhbaar Bicha K

So Jata Hai Footpath Pe Akhbaar Bicha K

Mazdoor Kabhi Neend Ki Goli Nahi Khata...

So Jata Hai Footpath