Jun 1, 2014

Phir Nahi Baste Wo Dil Jo Ek Bar Ujar Jate Hain

Phir Nahi Baste Wo Dil Jo Ek Bar Ujar Jate Hain

Qabrein Jitni Bhi Sanwaro Wahan Ronaq Nahi Aati...

Phir Nahi Baste Wo