Jun 15, 2014

Tamaam Umer Jo Ki Hum Se Be-Rukhi Sab Ne

Tamaam Umer Jo Ki Hum Se Be-Rukhi Sab Ne

Kafan Me Hum Bhi Azeezon Se Muh Chupa Chale...

Tamaam Umer Jo Ki