Jun 4, 2014

Zameer Marta Hai Ehsaas Ki Khamoshi Se

Zameer Marta Hai Ehsaas Ki Khamoshi Se
Ye Wo Wafaat Hai Jis Ki Qabar Nahi Hoti...

Zameer Marta Hai