Jul 7, 2014

ALLAH K Huzoor Me Sir Ko Jhuka K Dekh

ALLAH K Huzoor Me Sir Ko Jhuka K Dekh

Milta Hai Kya Namaz Me Sajde Me Ja K Dekh...

ALLAH K Huzoor