Jul 16, 2014

Dasht-E-Taqdeer Se Har Shaks Ne Hissa Paya

Dasht-E-Taqdeer Se Har Shaks Ne Hissa Paya

Mere Hissay Main Tere Saath Ki Hasrat Aai...

Dasht-E-Taqdeer Se