Jul 4, 2014

Dil Sulagta Hai Tere Sard Rawaiyye Pe Mera

Dil Sulagta Hai Tere Sard Rawaiyye Pe Mera

Daikh Is Barf Ne Kya Aag Laga Rakhi Hai...

Dil Sulagta Hai Tere