Jul 3, 2014

Koi Jannat Ka Taalib Hai, Koi Ghum Se Preshan

Koi Jannat Ka Taalib Hai, Koi Ghum Se Preshan Hai

Zarurat Sajda Karwati Hai Ebaadat Kon Karta Hai...

Koi Jannat Ka Taalib