Aug 6, 2014

Ab Sahaaron Ki Baat Mat Karna

Ab Sahaaron Ki Baat Mat Karna

Ab Dilaason Se Bhar Gaya Hai Dil...

Ab Sahaaron Ki