Aug 14, 2014

Agar Tum Taish Me Aa Kar Mera Khat Phar

Agar Tum Taish Me Aa Kar Mera Khat Phar Dalo Ge

Tumhare Qadam Choomy Ge Meri Tehreer K Tukray...

Agar Tum Taish Me