Aug 6, 2014

Shola Hun Bharakne Ki Guzarish Nahi Karta

Shola Hun Bharakne Ki Guzarish Nahi Karta

Haq Muh Se Nikal Jata Hai Koshish Nahi Karta...

Shola Hun Bharakne