Aug 7, 2014

Sirf Wo Ek Shakhs Kisi Tarha Se Mil Jata

Sirf Wo Ek Shakhs Kisi Tarha Se Mil Jata

Mujhe Manzoor The Phir Jitne Bhi Khasaary Hote...

Sirf Wo Ek Shakhs