Aug 8, 2014

Tapakti Hai Nigaahon Se Barasti Hai Adaaon Se

Tapakti Hai Nigaahon Se Barasti Hai Adaaon Se

Mohabbat Kon Kehta Hai K Pehchani Nahi Jati...

Tapakti Hai Nigaahon