Aug 19, 2014

Us Ne Hansi Hansi Me Muhabbat Ki Baat

Us Ne Hansi Hansi Me Muhabbat Ki Baat Ki

Hum Ne Qateel Us Ko Mukarne Nahi Dia...

Us Ne Hansi Hansi