Oct 1, 2014

Duniya Se Kuch Alag Hain Mere Dil K

Duniya Se Kuch Alag Hain Mere Dil K Mashghale

Kanton ko Choomta Hun K Phoolon Ka Dil Jale...

Duniya Se Kuch