Nov 11, 2014

Kanp Uthi Meri Rooh Wo Muqam Dekh Kar

Kanp Uthi Meri Rooh Wo Muqam Dekh Kar

Pta Chala Mujhe Danfaya Ja Raha Tha...

Kanp Uthi Meri