Dec 21, 2014

Jis Ne Is Dour K Insaan Kiye Hain Paida

Jis Ne Is Dour K Insaan Kiye Hain Paida

Wohi Mera Bhi Khuda Ho Mujhe Manzoor Nahi...

Jis Ne Is Dour