Dec 4, 2014

Tum Ne Chup Reh Kar Sitam Aur Bhi Dhaya

Tum Ne Chup Reh Kar Sitam Aur Bhi Dhaya Mujh Par

Tum Se Ache Hain Mere Haal Pe Hansne Wale...

Tum Ne Chup