Jan 12, 2015

Pathar Mujhe Kehta Hai Mera Chahne Wala

Pathar Mujhe Kehta Hai Mera Chahne Wala
Me Mom Hun Us Ne Mujhe Choo Kar Nahi Dekha...

Pathar Mujhe Kehta