Feb 24, 2015

Kabhi Dekha Hai Andhay Ko Kisi Ka Hath

Kabhi Dekha Hai Andhay Ko Kisi Ka Hath Pakar K Chalte
Me Ne Muhabbat Me Tum Par Yoon Bharosa Kia Tha...

Kabhi Dekha Hai