Feb 13, 2015

Pehle Kabhi Duniya Se Muhabbat Nahi Mangi

Pehle Kabhi Duniya Se Muhabbat Nahi Mangi
Ye Qehet Teri Muhabbat K Baad Para Hai...

Pehle Kabhi Duniya