Feb 5, 2015

Sabhi Ache Hain Ghalib

Sabhi Ache Hain Ghalib
Bas Khuda Bura Waqt Na Laye...

Sabhi Ache Hain