Mar 23, 2015

Khaak Dalo Mere Muqaddar Par

Khaak Dalo Mere Muqaddar Par
Mene Pathar Se Dil Lagaya Hai...

Khaak Dalo Mere