Apr 5, 2015

Khud Ko Jana Juda Zamany Se

Khud Ko Jana Juda Zamany Se
Aa Gaya Tha Mere Gumaan Me Kya...

Khud Ko Jana Juda