Apr 30, 2015

Tu Agar Paas Nahi Hai To Bohat Door Bhi Nahi

Tu Agar Paas Nahi Hai To Bohat Door Bhi Nahi
Mujhe Itna Hi Bohat Hai Tu Mujhe Chahta To Hai...

Tu Agar Paas