May 3, 2015

Safar Kathin Tha Magar Sehal Kar Diya Us Ne

Safar Kathin Tha Magar Sehal Kar Diya Us Ne
Jo Shakhs Loot Kar Asbaab Le Gaya Mera...

Safar Kathin Tha