Aug 4, 2015

Ab Mujhe Khawab Bhi Nahi Aate

Ab Mujhe Khawab Bhi Nahi Aate
Jese Aankhon Ne Khudkashi Ki Ho...

Submitted By: M. Jamil Sheri