Jan 9, 2016

Aj Puche Na Koi Sabar K Maani Hum Se

Aj Puche Na Koi Sabar K Maani Hum Se
Aj Hum Akhri Manzil Pe Khary Hain Sahib...

Aj Puche Na