Jan 19, 2016

Na Ghareeb Nu Wekh K Hasseya Kar

Na Ghareeb Nu Wekh K Hasseya Kar
Na Buri Nazar Naal Takkeya Kar
Lokaan De Aib Labda En Fareeda
Kadi Apne Andar V Takkeya Kar...

Na Ghareeb Nu