Mar 19, 2016

Qasam Ta-Hayat Na Milne Ki Khai Thi Us

Qasam Ta-Hayat Na Milne Ki Khai Thi Us Ne
Ghazab Ye Hua Wada Mujhse Bhi Le Lia Us Ne...

Submitted By: Laraib