May 1, 2016

Tujh Se Mangun Bheek Aur Wo Bhi Pyar Ki

Tujh Se Mangun Bheek Aur Wo Bhi Pyar Ki
Ab Itna Bhi Bura Waqt Meri Jan Nahi Aya...

Tujh Se Mangun