Jun 7, 2016

Kab Se Chaya Hai Alam-e-Tareeki

Kab Se Chaya Hai Alam-e-Tareeki
Na Jane Kab Sahar Ho Gi...

Submitted By: Talha Tahir Bhatti

Kab Se Chaya