Sep 10, 2016

Belaus Wafaon K Hue Silsily Khatam

Belaus Wafaon K Hue Silsily Khatam
Ab Jis Tarha Ki Duniya Bus Usi Tarha K Hum...

Blogger: @waqaswaqy