Sep 3, 2016

Mitao Ge Kahan Tak Tum Meri Baten Meri

Mitao Ge Kahan Tak Tum Meri Baten Meri Yaaden
Main Har Aik Mor Par Apni Nishani Chor Jaungi...

Mitao Ge Kahan