Oct 27, 2016

Chupa Raha Hai Kisi Qurb Ko Kisi Gham Ko

Chupa Raha Hai Kisi Qurb Ko Kisi Gham Ko
Jo Hans Raha Hai Musalsal Wo Shakhs Jhoota Hai...

Blogger: @waqaswaqy