Oct 4, 2016

Hum Jese Masoomon Se Bhi

Hum Jese Masoomon Se Bhi
Kar Gaye Duniya Dari Log...

Hum Jese Masoomon