Nov 2, 2016

Tu Mujhe Dhoond Main Tujhe Dhoondun

Tu Mujhe Dhoond Main Tujhe Dhoondun
Koi Hum Main Se Reh Gaya Hai Kahin...

Tu Mujhe Dhoond