Nov 1, 2016

Wo Khawab K Dekha Na Kabhi Le Ura

Wo Khawab K Dekha Na Kabhi Le Ura Needain
Wo Dard K Utha Na Kabhi, Kha Gaya Dil Ko...

Wo Khawab K