Dec 29, 2016

Ek Tooti Phooti Kashti Ek Khushk Samandar

Ek Tooti Phooti Kashti Ek Khushk Samandar Dekha
Kal Shab Main Ne Jhank K Apne Andar Dekha...

Ek Tooti Phooti