Jan 23, 2017

Judaiyan To Ye Mana Bari Qayamat Hain

Judaiyan To Ye Mana Bari Qayamat Hain
Rafaqaton Me Dukh Kis Qadar Hain Kya Kahen...

Judaiyan To Ye