Feb 13, 2017

Jab Mera ALLAH Kunn Keh Deta Hai

Jab Mera ALLAH "Kunn" Keh Deta Hai
Tab In Zameeni Khudaon Ka Zor Nahi Chalta...

Jab Mera Allah