Mar 31, 2017

Haqiqat Talkh Hai Lekin Batana Bhi Zaruri

Haqiqat Talkh Hai Lekin Batana Bhi Zaruri Hai
Agar Ehsas So Jaye Jagana Bhi Zaruri Hai...

Haqiqat Talkh Hai