Mar 30, 2017

Ye Dukh Nahi K Andheron Se Sulah Ki

Ye Dukh Nahi K Andheron Se Sulah Ki Hum Ne
Malaal Ye Hai K Ab Subha Ki Talab Bhi Nahi...

Ye Dukh Nahi