May 29, 2017

Tu Bhi Hissa Hai is Ta'luq ka

Tu Bhi Hissa Hai is Ta'luq ka
Main He Kab Tak Laroon Zamany Se...

Tu Bhi Hissa