Jun 6, 2017

Humne Kaise Kiya Tumhe Rukhsat

Humne Kaise Kiya Tumhe Rukhsat
Ye Bary Hoslay Ki Baten Hain...

Humne Kaise Kiya