Jun 27, 2017

Mash'hoor Bohat hai Mere Alfaz Ki Taseer

Mash'hoor Bohat hai Mere Alfaz Ki Taseer
Ik Shaks Magar Mujh Se Manaya Nahi Jata...

Mash'hoor Bohat hai